Zgłoś swoją kandydaturę do PSUEK! - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zgłoś swoją kandydaturę do PSUEK!

Dodano: poniedziałek, 13 kwietnia 2015 22:03

Jak zgłosić swoją kandydaturę w tegorocznych wyborach? To proste! Formularz zgłoszeniowy dla

kandydatów w tegorocznych wyborach będzie dostępny już od północy.

Link do formularza

– pisemną zgodę zainteresowanego kandydowaniem w wyborach,

– zaświadczenie potwierdzające status studenta (do uzyskania we właściwym dziekanacie),

– oświadczenie o znajomości aktualnego Regulaminu Samorządu Studenckiego i Ordynacji Wyborczej.

Czekamy na Was 14.04-20.04 w godzinach 10:00-16:00!

Kandydaci startujący do tej samej Studenckiej Rady Wydziału mogą zawiązywać koalicje wyborcze, których ilość członków nie przekracza połowy miejsc do obsadzenia na danym wydziale (w przypadku Wydziału Finansów – maksymalnie 3 osoby, Wydziału EiSM – 5 osób, Wydziału Towaroznawstwa – 3 osoby i Wydziału Zarządzania – 6 osób).

Koalicje można zgłaszać do 20 kwietnia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia zawierającego nazwiska oraz podpisy wszystkich koalicjantów. O kolejności umieszczenia koalicji na kartach do głosowania decyduje kolejność ich zgłoszenia w biurze PSUEK.