Regulamin przyznawania dofinansowania - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Regulamin przyznawania dofinansowania

Każda organizacja studencka w UEK może starać się o przyznanie dofinansowania na konkretne przedsięwzięcia z budżetu PSUEK.

Jest to dodatkowe narzędzie finansowania nietypowych i nagłych inicjatyw organizacji studenckich, poza corocznie przyznawanymi budżetami dla konkretnych organizacji. Dotacje przyznawane są w wyniku rozstrzygnięcia co miesięcznych konkursów, których terminy oraz kwoty są ustalane przed początkiem semestru.

Więcej informacji o dotacjach znajduje się tutaj.

Aktualny Regulamin

Regulamin przyznawania dofinansowań przez Parlament Studencki UEK przyjęty Uchwałą Zarządu nr 29/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku