Regulamin Samorządu Studenckiego UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK jest najważniejszym aktem prawem regulującym funkcjonowanie samorządu studenckiego naszej Uczelni.

Wymóg uchwalenia regulaminu samorządu studenckiego narzuca Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie art. 110 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, reguluje on zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Ponad to musi być zgodny ze statutem uczelni. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z ustawą i statutem uczelni przez Rektora.

W dniu 15 czerwca 2022 roku został uchwalony nowy Regulamin Samorządu Studenckiego:

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 15 czerwca 2022 roku

Regulamin Studenckich Rad Instytutu z dnia 15 czerwca 2022 roku

Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 31 marca 2021 roku

Poprzednio obowiązujące regulaminy:

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 5 lipca 2021r.

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku

Załączniki:
Załącznik 1 – Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 2 – Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 3 – Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK z dnia 14 listopada 2013 roku

Załączniki:
Załącznik 1 – Regulamin Studenckiej Rady Wydziału UEK
Załącznik 2 – Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego UEK
Załącznik 3 – Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego UEK