Dofinansowania - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Dofinansowania

Parlament Studencki w ramach swojego budżetu przyznaje dodatkowe środki dla organizacji studenckich i kół naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

  • zapoznać się z regulaminem przyznawania dofinansowań,
  • wypełnić elektroniczny formularz z wnioskiem o dotacje,
  • poczekać na decyzję Zarządu Parlamentu Studenckiego.

Jeśli decyzja jest pozytywna, budżet organizacji zostanie powiększony o odpowiednia kwotę.
W ciągu 14 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, należy złożyć sprawozdanie finansowe z projektu wg wzoru.

NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA  SKUTKUJE ZAWIESZENIEM PRAWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOŃCA SEMESTRU.

 

Harmonogram konkursów o dofinansowania

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Formularz z wnioskiem o dotację

Sprawozdanie z przedsięwzięcia organizowanego z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez PSUEK

 

Uchwała nr 14 – podział środków na cele studenckie na rok 2024

Uchwała nr 15 – podział środków na cele studenckie na rok 2022

Uchwała nr 21 – wznowienie wydatkowania środków Rady Kół Naukowych oraz zaktualizowany podział środków na cele studenckie na rok 2022

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK 

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 19 listopada 2023

Wyniki konkursów

Kadencja 2023/2024

Semestr letni 2024- KONKURS II

Rozstrzygnięcie konkursu; Uchwała

Semestr zimowy 2023 – KONKURS I

Rozstrzygnięcie konkursu

Kadencja 2022/2023

Semestr letni 2023 – KONKURS III

Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr letni 2023 – KONKURS II

Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr letni 2023 – KONKURS I

Rozstrzygnięcie konkursu

Kadencja 2021/2022

Semestr letni 2022 – KONKURS III:
Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr letni 2022 – KONKURS II:
Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr letni 2022 – KONKURS I:
Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr zimowy 2021 – KONKURS V:
Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr zimowy 2021 – KONKURS IV:
Rozstrzygnięcie konkursu