Sala konferencyjna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Sala konferencyjna

Aby zarezerwować Salę konferencyjną lub Centrum Obsługi Studenta, należy:

– z co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem napisać maila na adres: rezerwacje@psuek.pl i wskazać w nim termin lub terminy oraz godziny, o które chcemy wnioskować,
–  poczekać na odpowiedź ze wskazaniem dostępności terminów oraz ich rezerwacją w harmonogramie,
–  po otrzymaniu potwierdzenia, wypełnić wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – pamiętając, żeby wskazywać w nim tylko terminy potwierdzone w mailu,
–  wniosek (w dwóch egzemplarzach) w formie pisemnej trzeba złożyć w Biurze PSUEK lub do skrzynki podawczej i poinformować o tym Dyrektora Biura i Przewodniczącego PSUEK,
–  w czasie stanu zagrożenia epidemicznego możliwe jest wysłanie wniosku w formie e-mail, na adres rezerwacje@psuek.pl (z adresu organizacji, wskazanego w Dziale Nauczania),

Dyrektor Biura lub Członek Zarządu podpisuje wniosek, informując także o możliwości jego odbioru. Dopiero w momencie podpisania wniosku zyskuje się uprawnienia do korzystania z sali.

Harmonogram rezerwacji sali konferencyjnej

Harmonogram rezerwacji Centrum Obsługi Studenta

Regulamin korzystania z Pomieszczeń Studenckich

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Pomieszczeń Studenckich