Pomoc materialna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Pomoc materialna

Świadczenia dla studentów UEK

 1. Stypendium socjalne
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 3. Stypendium rektora
 4. Zapomoga

Akty prawne

 1. Regulamin świadczeń dla studentów UEK wraz z załącznikami z dnia 17 sierpnia 2023 roku (https://bip.uek.krakow.pl/zarzadzenie/3111/zarzadzenie-nr-r-0211-62-2023)
 2. Regulamin świadczeń dla studentów UEK wraz z załącznikami z dnia 12 lipca 2022 roku (https://bip.uek.krakow.pl/zarzadzenie/2786/zarzadzenie-nr-r-0211-45-2022)
 3. Zarządzenie Rektora w sprawie terminów składanie wniosków o stypendia i
  zapomogi na rok akademicki 2023/2024 z dnia 10 lipca 2023 roku (
  https://bip.uek.krakow.pl/zarzadzenie/3083/zarzadzenie-nr-r-0211-50-2023)
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf)

Przywrócenie terminu

W sytuacji uchybienia terminu złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych Student może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do Rektora za pośrednictwem samorządu studenckiego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny.

Aby złożyć wniosek o przywrócenie terminu:

 1. Należy pobrać wniosek, uzupełnić elektronicznie, zapisać w formacie pdf oraz przesłać ze studenckiej skrzynki mailowej (@student.uek.krakow.pl) na adres e-mail: socjalna@psuek.pl

      2. Opcjonalnie do wniosku można dołączyć załączniki potwierdzające okoliczności, których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec.

Wnioski poprawnie złożone, zawierające uzasadnienie zostaną przekazane przez Parlament Studencki do Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w celu rozpatrzenia

Wnioskowanie w trakcie roku akademickiego

W sytuacji, gdy w trakcie roku akademickiego Student nastąpi przyczyna, która umożliwiłaby pobieranie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych , można wnioskować do samorządu studenckiego o możliwość złożenia takowego wniosku.

Aby złożyć wniosek o możliwość wnioskowania w trakcie roku akademickiego:

 1. Należy pobrać wniosek, uzupełnić elektronicznie, zapisać w formacie PDF oraz przesłać ze studenckiej skrzynki mailowej (@student.uek.krakow.pl) na adres e-mail: socjalna@psuek.pl
 2. Opcjonalnie do wniosku można dołączyć załączniki potwierdzające okoliczności wystąpienia sytuacji umożliwiającej rozpoczęcia pobierania stypendium.

Wnioski poprawnie złożone, zawierające uzasadnienie zostaną przekazane przez Parlament Studencki do Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w celu rozpatrzenia.

Śledź nasze wydarzenie “Stypendia – UEK”, aby być na bieżąco!