Terminy - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Terminy

Terminy dotyczące ubiegania się o świadczenia przekazywane są przez zarządzenia rektora, dostępne na stronie internetowej Uczelni. 

 

Terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020:

 

1. Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

a) system ERWOS:

– Etap I – elektroniczna  rejestracja – od 15 sierpnia do 8 września 2019 r.,

Etap II – dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS wraz z załącznikami od 5 do 13 września 2019 r.,

 

 

 

b) system USOS:

 

– Etap I – elektroniczna rejestracja – od 14 do 29 września 2019 r.

 

– Etap II – dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz załącznikami:

 

 

    • studia stacjonarne I stopnia, I – II rok – od 16 do 30 września 2019 r.,
    • studia stacjonarne II stopnia II rok – od 16 do 30 września 2019 r.  

c) dla studentów I roku  potwierdzających podjęcie studiów we wrześniu:

 

– Etap I –  elektroniczna rejestracja – po potwierdzeniu do 6 października 2019 r.

 

– Etap II –  dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami – od 2 do 10 października 2019 r.,

 

 

2. Stypendium rektora 

– Etap I  – elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS –  od 1 do 31 października 2019 r.

– Etap II – dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS/USOS wraz z załącznikami po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego –  od 12 do 15 listopada 2019 r.,


Terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – rekrutacja marcowa.
*terminy zostaną podane po opublikowaniu zarządzenia rektora*