Regulamin studiów wyższych UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Regulamin studiów wyższych UEK

Regulamin studiów jest aktem prawnym, z którym powinien zapoznać się każdy student. Zawiera wszystkie regulujące nasze studia: zaliczanie przedmiotów i semestru, obliczanie średniej, powtarzanie niezaliczonych zajęć czy zasady uzyskiwania urlopu dziekańskiego.

Kiedy usłyszymy jakieś niewiarygodne wieści od znajomych dotyczących jakieś sprawy na studiach, warto od razu porównać go z Regulaminem. Bardzo często okazuję, że to radosna twórczość studencka – przykładowo jest to plotka, że egzamin można unieważnić, gdy zdało mniej niż 30% roku. Rozwiewamy wątpliwości – to studencki mit!

Regulamin uchwalany jest przez senat uczelni. Samorząd studencki zawsze współpracuje przy jego tworzeniu lub modyfikacjach. Każdorazowo uchwalenie lub zmiana Regulaminu musi zostać pozytywnie zaakceptowany przez uczelniany organ samorządu w terminie 5 miesięcy od uchwalenia. W przeciwnym razie, aby wejść w życie, wraca ponownie na obrady senatu i musi zostać przegłosowany przez aż 2/3 jego statutowego składu. A w świat idzie informacja, że taka szkoła wyższa nie liczy się ze zdaniem studentów – z pewnością nie jest to pozytywna reklama.

Regulamin obowiązujący wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1.10.2019 r.:

Regulamin Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obowiązujący od 1 października 2023 r.

Poprzednio obowiązujące regulaminy:

Regulamin Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z dnia 8 lipca 2019 r.

Regulamin Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Regulamin Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące zapisów lub interpretacji Regulaminu, skontaktuj się z Członkiem Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Kontakt:

Tomasz Wcisło –tomasz.wcislo@psuek.pl