Zasady przyznawania punktów za działalność w organizacjach studenckich - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zasady przyznawania punktów za działalność w organizacjach studenckich

Zasady przyznawania punktów za działalność w organizacjach studenckich:

  1. Kandydat ubiegający się o wyjazd stypendialny może otrzymać za działalność w Organizacji Studenckiej lub Kole Naukowym od 0 do 3 punktów.
  2. Punkty przyznawane są za indywidualne osiągnięcia kandydata w danej organizacji lub kole.
  3. Punkty przyznawane są przez Przewodniczącego/Prezesa/Prezydenta danej Organizacji Studenckiej za dotychczasową działalność w organizacji, punkty za działalność w kole są przyznawane przez Radę Kół Naukowych.
  4. Kandydat może otrzymać 0 punktów za błędne wypełnienie załączników, brak lub utajnienie informacji (o poprzednich wyjazdach) oraz dostarczenie dokumentu po terminie.
  5. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia, w których brakuje jednego z załączników (4.0, 4.1 lub ewentualnie 4.2).

Kontakt:

wyjazdy@psuek.pl