Co zrobić, żeby wyjechać? - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Co zrobić, żeby wyjechać?

Jak wyjechać

Drogi studencie, skoro tu trafiłeś na pewno ciekawi Cię jak można wyjechać na wyjazdy zagraniczne.

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie BPZ pod plinkiem. Znajdziesz tam wszelkie potrzebne Ci informacje oraz dokładne opisy każdego programu stypendium zagranicznego.

Szczegóły i terminy dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Punkty

Zasady przyznawania punktów za działalność w organizacjach studenckich:

 1. Kandydat ubiegający się o wyjazd stypendialny może otrzymać za działalność w Organizacji Studenckiej lub Kole Naukowym od 0 do 3 punktów.
 2. Proponowane punkty przyznawane są przez Przewodniczącego/Prezesa/Prezydenta danej Organizacji Studenckiej za dotychczasową działalność w organizacji. Punkty za działalność w kole są przyznawane przez Radę Kół Naukowych.
 3. Punkty za działalność w dwóch lub więcej Organizacjach sumują się. Jednak łączna ilość punktów nie może być większa niż 3.

Proces przyznawania punktów

 1. Student wypełnia załącznik 4.0, 4.1 oraz 4.2 (jeśli jest to konieczne), który odsyła do Przewodniczącego/Prezesa/Prezydenta danej organizacji, w której się udziela.
 2. Przewodniczący/Prezes/Prezydent wypełnia formularz dotyczący działalności danej Organizacji oraz kandydata, którego wzór znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Rozpatrywane są wszystkie załączniki, które powinien wysłać Przewodniczący/Prezes/Prezydent na maila wyjazdy@psuek.pl
  Załączniki powinny zostać wysłane w określonym terminie.
 1. Punkty w formie zbiorczej przekazywane są Organowi kwalifikującemu na wyjazdy stypendialne.

Istotne okoliczności

 1. Jeżeli student aplikuje o wyjazd stypendialny po raz kolejny – byłby to drugi bądź kolejny wyjazd – wówczas przy ocenie działalności w Organizacji brany jest pod uwagę okres od jego powrotu do chwili obecnej. Student w takim wypadku jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 4.2
 2. Student studiów stopnia II, który ukończył pierwszy stopień studiów na innej uczelni niż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobowiązany jest skontaktować się z zarządem Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w celu uzupełnienia załącznika 4.0 oraz dostarczenie kopi suplementu dyplomu licencjackiego.

ZASADY OGÓLNE

 1. Załączniki należy wypełnić na komputerze.
 2. Należy wysłać plik w formacie PDF.
 3. Należy opisać szczegółowo zakres działalności w danym projekcie. W przypadku wykrycia wszelkich nieścisłości (zatajenie informacji o poprzednich wyjazdach, podanie nieprawdziwych informacji nt. udziału w projektach, itp.) wniosek zostanie odrzucony bez możliwości odwołania się od decyzji.
 4. Wniosek należy wysłać przez Przewodniczącego/Prezesa/Prezydenta do członka komisji ds. wyjazdów zagranicznych.
 5. Wnioski punktowe za działalność na rzecz uczelni w jednostkach uczelnianych tj. Kancelaria Rektora, Sekcja Promocji, Biuro Programów Zagranicznych i inne prosimy dostarczać bezpośrednio do BPZ.
 6. Kontakt z członkami rady ds. Wyjazdów zagranicznych wyłącznie przez podane niżej adresy e-mail.
 7. Osoby ubiegające się o wyjazd stypendialny zobowiązane są o dostarczenie formularzy do Parlamentu Studenckiego w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14.04.2023 r.

Kontakt:

wyjazdy@psuek.pl

Przydatne linki i pliki: