Wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego UEK 2023/2024 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego UEK 2023/2024

Wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego UEK

Drodzy studenci, przed nami wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kadencję 2023/2024!

 

Harmonogram wyborów prezentuje się następująco: 

30.11– ogłoszenie harmonogramu wyborów 

4.12-8.12- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

10.12- ogłoszenie listy kandydatów 

11.12- 16.12- kampania wyborcza

17.12- 20.12- cisza wyborcza 

18.12 – 20.12 – głosowanie za pomocą systemu USOS 

21.12– ogłoszenie wyników i list rezerwowych

27.12–  przyjmowanie protestów wyborczych 

28.12– rozpatrzenie ewentualnych protestów przez SKW i wydanie decyzji dotyczących protestów 

29.12– składanie odwołań do USKW 

30.12  stwierdzenie ważności wyborów 

Rozkład wolnych mandatów na poszczególnych instytutach wygląda następująco:

Instytut Finansów – 3

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich – 1

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem – 2

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii – 2

Instytut Polityk Publicznych i Administracji – 1

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – 3

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu – 4

Instytut Zarządzania – 1

Jak zgłosić swoją kandydaturę?
1. wejdź na stronę ankieter.uek.krakow.pl
2. przejdź do zakładki „Ankiety”
3. wybierz formularz zgłoszeniowy do wyborów do Parlamentu Studenckiego UEK
4. uzupełnij formularz podając: imię i nazwisko, numer albumu, Instytut, rok studiów
oraz dane kontaktowe
5. prześlij swoje odpowiedzi

 

Zajrzyj na nasze wydarzenie HALO CZŁOWIEKU, DOŁĄCZ DO PSUEKU! | WYBORY 2023
DO PARLAMENTU STUDENCKIEGO UEK | Facebook, żeby być na bieżąco!

Funkcję Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego pełni obecnie Adam Kaczmarczyk.

Kontakt: adam.kaczmarczyk@psuek.pl

 

Zarządzenia USKW:

  1. Ogłoszenie wyborów – Ogłoszenie harmonogramu wyborów 2023/2024