Historia PSUEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Historia PSUEK

Historia Parlamentu Studenckiego na naszej uczelni sięga wiosny 1983 roku, kiedy na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z maja 1982 r. studenci, Aleksander Surdej i Jarosław Górniak dali podwaliny do utworzenia samorządu studenckiego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wówczas wybrano 21 przedstawicieli studentów, którzy utworzyli Radę Uczelnianego Samorządu Studenckiego (RUSS). Odtąd czterech przedstawicieli studentów zasiadało w senacie uczelni, a przewodniczący uczestniczył w pracach kolegium rektorskiego. Na czele nowo utworzonego organu jako pierwszy stanął Zbigniew Nurkowski.

Burzliwe lata 80 to okres rozkwitu samorządu studenckiego na AE w Krakowie. W roku 1984 frekwencja w wyborach do RUSS wyniosła zawrotne 52%, zaś członkowie samorządu brali aktywny udział w wydarzeniach tamtych lat. Wiosną 1988 w solidarności ze strajkującymi hutnikami z Huty im. Lenina i w porozumieniu z rektorem Tadeusz Kołecki, ówczesny przewodniczący samorządu studenckiego zorganizował w Nowej Auli spotkanie władz uczelni, pracowników i studentów, którego efektem było 7 postulatów, m.in. zwiększenie roli samorządu studenckiego w sprawach dotyczących tej grupy społeczności akademickiej.

Wkrótce przyszedł przełom lat 80 i 90, a wraz z nim nowe doświadczenia i zmiany w kierunku działalności RUSS. Znakiem tamtych czasów był udział studenckich elektorów w wyborach rektora oraz szeroko zakrojona współpraca z porozumieniami samorządów studenckich w Krakowie, jak i całej Polsce. Efektem tego było m.in. przywrócenie w 1991 po 10 latach krakowskich juwenaliów.

Rada Uczelnianego Samorządu Studenckiego działała dalej do roku 2007, kiedy to pojawiła się kolejna bardzo ważna zmiana. Wówczas RUSS zostało przemianowane na PSUEK (Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), co obowiązuje do dziś. Zmieniła się wtedy również organizacja samorządu, regulamin i wizerunek.

Od tamtej pory PSUEK stale się zmienia, jednak członkowie samorządu wciąż aktywnie angażują się w działalność organów władz uczelni, prace komisji senackich oraz w porozumienia samorządów studenckich – zarówno ogólnopolskie, jak i krakowskie. Parlament prowadzi również szeroko zakrojoną działalność projektową, w tym sztandarowy projekt – Juwenalia UEK, organizowane w porozumieniu z innymi organizacjami studenckimi.

 

Zarządy i Prezydia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Zarząd PSUEK 2022/23

Zarząd PSUEK 2021/22

Zarząd PSUEK 2020/21
Zarząd PSUEK 2019/20
Zarząd PSUEK 2018/19
Zarząd PSUEK 2017/18
Zarząd PSUEK 2016/17
Zarząd PSUEK 2015/16
Prezydium PSUEK 2015
Prezydium PSUEK 2014
Prezydium PSUEK 2013
Prezydium PSUEK 2012
Prezydium PSUEK 2011
Prezydium PSUEK 2010
Prezydium PSUEK 2009 
Prezydium PSUEK 2008