Informacje w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Informacje w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Drodzy Studenci,

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 publikujemy informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni;

Informacja o reżimie sanitarnym

Zarządzenie JM Rektora z dnia 1 czerwca w sprawie świadczenia pracy na terenie Uczelni w związku z ogłoszonym stanem epidemii i zniesieniem niektórych ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

Zarządzenie JM Rektora z dnia 12 maja w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie JM Rektora z dnia 30 kwietnia w sprawie przesunięcia terminu wnoszenia części opłaty semestralnej za semestr letni 2020 r. dla studentów UEK

Zarządzenie JM Rektora z dnia 9 kwietnia w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad związanych z wnioskowaniem o zwolnienie z opłat semestralnych za usługi edukacyjne

Zarządzenie JM Rektora z dnia 9 kwietnia w sprawie wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych zasad związanych z odpłatnością za miejsca w domach studenckich

Zarządzenie JM Rektora z dnia 8 kwietnia 2020 zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz Zarządzenie Rektora nr R-0201-20/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 25 marca 2020 w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Komunikat z dnia 12 marca 2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UEK

Komunikat Parlamentu Studenckiego UEK z dnia 10 marca 2020 w sprawie wirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy także do zapoznania się z  komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia;

GIS – Jak skutecznie dezynfekować ręce

Ministerstwo Zdrowia – Co warto wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2

Przypominamy, że wszystkie informacje i aktualne komunikaty przesyłane są przez pocztę studencką. Pamiętajcie, aby sprawdzać swoje skrzynki na bieżąco!

Informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni są również na bieżąco udostępniane na stronie: https://uek.krakow.pl/artykuly/news/komunikaty-w-zwiazku-z-wystepowaniem-w-polsce-wirusa-sars-cov-2 oraz https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/glowne-dzialania-w-uniwersytecie-ekonomicznym-w-krakowie?fbclid=IwAR0P98eFYCRzZ_1qZEE6ZNOeRb-UHUnNUASoQskcQpXHX5zeQ2bKqDdIyr4