Wybory studentów do Kolegium Elektorów - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Wybory studentów do Kolegium Elektorów

Dnia 26 lutego 2020 roku odbędą się wybory studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego wyboru studentów do Kolegium Elektorów dokonuje Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, natomiast kandydaturę na członka Kolegium Elektorów może zgłosić każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ilość studenckich mandatów w Kolegium została ustalona przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i wynosi 60.

Uchwała nr 10/2019-2020 Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyborów studentów do Kolegium Elektorów

Jak zgłosić kandydaturę?

1. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy.

2. Podpisany formularz zgłoszeniowy dostarcz do dnia 26 lutego 2020 r. do biura Parlamentu Studenckiego w pawilonie S, pok. 226, bądź w dniu posiedzenia bezpośrednio na obrady Parlamentu Studenckiego.

 

Formularz zgłoszeniowy w przypadku, gdyby biuro Parlamentu Studenckiego było zamknięte, można wrzucić do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura.

Swoją kandydaturę można zgłosić do momentu rozpoczęcia punktu obrad dotyczącego wyborów studentów do Kolegium (tj. 26.02.2020 r. ok. godz. 19:00). W razie jakichkolwiek problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu z członkiem Zarządu ds. prawnych PSUEK – Mariuszem Rogowskim pod adresem e-mail: mariusz.rogowski@psuek.pl