FUE - Forum Uczelni Ekonomicznych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

FUE – Forum Uczelni Ekonomicznych

Głównymi celami porozumienia są:

  • Reprezentowanie interesów studentów Uczelni Ekonomicznych wchodzących w skład FUE
  • Współpraca z władzami statutowymi PSRP
  • Wspólne działania zmierzające do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej
  • Współpraca przy organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów Uczelni Ekonomicznych
  • Wymiana doświadczeń
  • Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni Ekonomicznych
  • Wspieranie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
  • Organizacja cyklicznych Konferencji Polskich Uczelni Ekonomicznych, umożliwiających realizację powyższych celów

Obecnie funkcję Przewodniczącego FUE sprawuje Piotr Parkieta.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu FUE na Facebooku: www.facebook.com/ForumUczelniEkonomicznych