Misja i wizja PSUEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Misja i wizja PSUEK

Misją Parlamentu Studenckiego UEK jest reprezentowanie studentów UEK, ochrona praw studenta, uczestnictwo w realizacji zadań Uczelni, kreowanie życia studenckiego oraz umożliwienie rozwoju jego członkom. Poprzez współudział w zarządzaniu uczelnią, organizację projektów i współpracę z przedsiębiorcami poprawiamy jakość studiowania.

 

 

 

 

 

 

Wizja PSUEK

PSUEK do 2025 będzie:

  • pełnił funkcję reprezentanta studentów poprzez swoich przedstawicieli w organach Uczelni oraz wszelkich ciałach, powoływanych w Uczelni i jednostkach organizacyjnych, skupiających się na kwestiach studenckich,
  • promował postawy prospołeczne w środowisku studenckim, 
  • pielęgnował tradycję i historię UEK
  • inicjował zmiany w aktach prawa wewnętrznego Uczelni,
  • legitymizowany znaczną frekwencją wyborczą, wyróżniającą się w skali kraju,
  • posiadał rozbudowaną siatkę współpracy ze starostami, absolwentami, interesariuszami zewnętrznymi
  • elitarną organizacją, w której członkostwo jest atrakcyjne dla pracodawców,
  • współpracował w ramach zrzeszeń samorządów studenckich (PSRP, FUE, PSSUK)i innych nieformalnych porozumień,