Prezydium PSUEK 2008 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2008

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2008 wchodzili:

Karolina Janik – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Piotr Sztolc – Wiceprzewodniczący ds. Finansów
Fabian Szpala – Wiceprzewodniczący ds. Projektów
Łukasz Światowiec – Rzecznik Parlamentu Studenckiego UEK
Piotr Międlar – Wiceprzewodniczący ds. Organizacji Studenckich