Prezydium PSUEK 2011 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2011

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2011 wchodzili:

Agnieszka Sadowska – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Karolina Śmiech  – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów
Jakub Rubiś – Wiceprzewodniczący ds. Projektów
Paweł Kozieł – Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Organizacjami
Paulina Wójtowicz – Rzecznik Parlamentu Studenckiego UEK