Prezydium PSUEK 2012 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2012

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2012 wchodzili:

Agnieszka Sadowska – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Łukasz Ostrowski – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Smak – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów
Angela Sikora – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów
Zuzanna Zapiórkowska – Wiceprzewodnicząca ds. Socjalnych