Prezydium PSUEK 2013 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2013

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2013 wchodzili:

Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Zuzanna Zapiórkowska – Wiceprzewodnicząca
Dawid Knara – Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki
Małgorzata Smak – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów