Prezydium PSUEK 2014 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2014

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2014 wchodzili:

Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Tobiasz Folak – Zastępca Przewodniczącej i Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych:
Dawid Knara – Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:
Wioletta Bolechała – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów
Magdalena Witowska – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów:
Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR