Test Wiedzy Ekonomicznej - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Test Wiedzy Ekonomicznej

Test Wiedzy Ekonomicznej (TWE) często zwany jest „najprzyjemniejszym testem na studiach”. Jest to projekt Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE), czyli Komisji branżowej działającej przy Parlamencie Studentów RP, która zrzesza Samorządy pięciu największych uczelni ekonomicznych w kraju!

CZYM JEST?

Projekt obejmuje organizację testu, w którym studenci ze wszystkich uczelni mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii. Jest on przeprowadzany za pomocą popularnej aplikacji Kahoot. 

JAK?
Test podzielony jest na II etapy.
W pierwszym etapie, tzw. regionalnym, studenci na danej uczelni mierzą się z pytaniami z wiedzy ekonomicznej. Pięciu najlepszych otrzymuje możliwość wyjazdu na II etap (finałowy) do miasta, które jest organizatorem finału.

GDZIE?
Uczelnie, na których odbywa się I etap:
•Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
•Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
•Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
•Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Udział w teście mogą brać studenci I i II stopnia, niezależnie od tego czy studiują na uczelni ekonomicznej.

 

Koordynatorzy:

2023: Adam Kaczmarczyk                                                                                                                                                                                                                    2022:Krystian Słowikowski                                                                                                                                                                                                                        2021: Paweł Czyszczoń
2020: Kamila Kwiatkowska
2019: Michał Siemieniec
2018: Przemysław Szot