Komisja ds. Fundraisingu - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Fundraisingu

Komisja ds. Fundraisingu zajmuje się pozyskiwaniem Partnerów i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu.

Obowiązki:

  • zdobywanie potrzebnych zasobów do realizacji projektów
  • nawiązywanie współpracy między dwoma różnymi instytucjami na podstawie wzajemnych świadczeń
  • budowanie sieci Partnerów

Pełnomocnikami Komisji ds. Fundraisingu są Marta Haładyn oraz Jakub Przytuła.

Kontakt:

Marta Haładyn – marta.haladyn@psuek.pl

Jakub Przytuła – jakub.przytula@psuek.pl