Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Czym się zajmuje?

Czasami zdarza się, że ktoś popełni czyn, który narusza przyjęte zasady, jest sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i uchybia godności studenta. W takiej sytuacji trafia on przed Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów. Do jej kompetencji należy orzekanie co do winy oraz formy kary dyscyplinarnej, w przypadku gdy student został uznany za winnego. W skrajnych przypadkach student może zostać przez nią wydalony z Uczelni z zakazem ponownej rekrutacji.

Od orzeczenia można się odwołać, jeśli nie zgadzamy się ze zdaniem Komisji – wtedy nasza sprawa trafia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Obecność dwóch instancji ma zapewnić, że student został potraktowany sprawiedliwie i obiektywnie.

W ich skład wchodzą przedstawiciele studentów, którzy stanowią połowę składu Komisji (poza przewodniczącym Komisji).

Szczegółowy zakres działań komisji reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulamin Studiów UEK.