Komisja ds. Prawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Prawnych

Komisja Prawna zajmuje się opiniowaniem uczelnianych aktów prawnych i regulaminów w ramach działalności PSUEK oraz zapewnia pomoc członkom SRI (Studenckich Rad Instytutów) w kwestiach regulowanych przez regulaminy – pomaga w ich interpretacji, wyjaśnia przepisy. Uczestnicząc w tej Komisji można nie tylko zdobyć doświadczenie w ramach znajomości uczelnianych aktów prawnych, tworzenia regulaminów, ale także wziąć udział w tworzeniu czegoś wartościowego, co wspomoże zarówno obecnych, jak i przyszłych studentów i samorządowców.

Pełnomocnikiem Komisji ds. Prawnych jest Mateusz Wasylewicz.

Kontakt:

Mateusz Wasylewicz – mateusz.wasylewicz@psuek.pl