Komisja Rewizyjna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu, składającym się z 3 członków, wybieranych spośród członków Parlamentu Studenckiego, wyróżniających się wiedzą oraz doświadczeniem w strukturach Samorządu.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Parlamentu Studenckiego.
Kadencja członków Komisji Rewizyjnej jest jednoroczna i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera jej Przewodniczącego oraz, w razie potrzeby, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Do przepisów regulujących działanie Komisji Rewizyjnej należą:
1) Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z
dnia 15 czerwca 2022 roku (§56 – §62);
2) Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 9 marca 2023 roku.

Do zadań tego organu należy przede wszystkim:
– kontrola przestrzegania Regulaminu, innych regulaminów wewnętrznych Samorządu,
Statutu, wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni oraz innych obowiązujących przepisów
prawa przez organy Samorządu;
– kontrola frekwencji Członków Parlamentu;
– stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §19
ust. 1 Regulaminu PSUEK;
– wydawanie decyzji o odwołaniu członka Parlamentu, w przypadku wskazanym w §19 ust. 2
Regulaminu PSUEK.

KWESTIE ORGANIZACYJNE
Członek Parlamentu może uzyskać maksymalnie 3 nieobecności z rzędu na posiedzeniach. W
przypadku przekroczenia tej liczby, Komisja Rewizyjna wydaje decyzję o odwołaniu członka
Parlamentu na podstawie §19 ust. 2 pkt. 1-2 Regulaminu PSUEK.

W celu uniknięcia powyższej sytuacji, Członek Parlamentu ma możliwość usprawiedliwienia
swojej nieobecności, poprzez poinformowanie Komisji Rewizyjnej mailowo, na adres rewizyjna@psuek.pl,                                                                                maksymalnie 24 godziny od posiedzenia, na którym członek był nieobecny.

W celu rezygnacji z mandatu w PSUEK, należy wypełnić wzór rezygnacji i podpisany
przesłać na adres rewizyjna@psuek.pl. Wzór rezygnacji znajduje się na dole strony.

W przypadku zauważonych nieprawidłowości bądź wątpliwości związanych ze stosowaniem
Regulaminu i innych aktów wewnętrznych, Członek Parlamentu może skontaktować się z
Komisją Rewizyjną poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres: rewizyjna@psuek.pl

1. Przewodnicząca Komisji – Aleksandra Nowicka – aleksandra.nowicka@psuek.pl
2. Zastępczyni Przewodniczącej – Aleksandra Kopecka- aleksandra.kopecka@psuek.pl
3. Sekretarz – Agnieszka Rutkowska- agnieszka.rutkowska@psuek.pl

 

Do pobrania: Wzór rezygnacji z PSUEK [dokument]