Komisja Rewizyjna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna pełni funkcję organu kontrolnego. Zasiada w niej pięciu członków oddelegowanych z poszczególnych Studenckich Rad Wydziału na okres roku, spośród których wybierany jest Przewodniczący.

Obowiązki:

  • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w organach Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • badanie frekwencji członków organów samorządu
  • wydawanie decyzji o wygaśnięciu mandatu

Kontakt:

  1. Sylwia Ewa Pożoga – sylwia.pozoga@psuek.pl
  2. Kamil Ryncarz  – kamil.ryncarz@psuek.pl
  3. Przemysław Szot – przemyslaw.szot@psuek.pl