Komisja ds. Socjalnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Socjalnych

Komisja ds. Socjalnych (tzw. “Socjalka”) jest jedną z trzech komisji stałych działających przy Parlamencie Studenckim UEK. Jej przewodniczącą jest Patrycja Rajtar – Członkini Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Socjalnych.

 

Komisja stale pracuje nad udoskonaleniem Regulaminu świadczeń dla studentów UEK w celu zapewnienia bardziej przejrzystych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów socjalnych. W Komisji dbamy również o sprawny przebieg procesu stypendialnego czy też o edukację studentów z zakresu pomocy materialnej.

 

Kontakt z Przewodniczącą Komisji – Patrycja Rajtar – patrycja.rajtar@psuek.pl

Kontakt w sprawach związanych ze świadczeniami na Uczelni – socjalna@psuek.pl