Rada Instytutu - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Rada Instytutu

Czym się zajmuje?

Rada Instytutu jest ciałem opiniodawczo-doradczym dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

Do jej kompetencji należy w szczególności opiniowanie i doradzanie w zakresie: tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach Instytutu, zasad zapisów na seminaria oraz osób je prowadzących, oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów zmian w istniejących programach studiów.

Członkowie:

W skład Rad Instytutów wchodzą: Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu, kierownicy katedr, nauczyciele akademiccy z każdej katedry, przedstawiciel administracji oraz studenci w liczbie równej liczbie kierunków prowadzonych przez instytut wskazanych przez samorząd studentów, jednak nie mniej niż 20%.