Rzecznik Praw Studenta - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta doradza w sprawach związanych z przestrzeganiem przez pracowników Uczelni praw studenta zawartych w Ustawie, statucie Uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych.  To osoba, do której możesz zgłaszać się, gdy czujesz się niesprawiedliwie potraktowany przez wykładowcę, potrzebujesz zasięgnąć rady z zakresu praw, które Ci przysługują, bądź masz problem z załatwieniem różnych spraw na uczelni, albo zwyczajnie potrzebujesz wskazówki jak napisać i do kogo skierować dany wniosek. Rzecznik Praw Studenta jest właśnie po to, by wspierać Cię przez cały rok akademicki!

Obowiązki:

  • doradzanie w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych,
  • interwencja w przypadku łamania praw studenta,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów,
  • pomoc studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią.
  • delegowanie przedstawicieli spośród studentów Instytutu na egzaminy
    komisyjne.

 

 

Kontakt do Rzecznika Praw Studenta:

Kacper Kubit

kacper.kubit@psuek.pl

rps@psuek.pl

 

  Masz potrzebę przedstawić swój problem osobiście? Nie ma problemu, możesz skontaktować się z Rzecznikiem i ustalić termin spotkania! Jesteśmy tutaj dla Was!

Klauzula informacyjna