Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów

Czym się zajmuje?

Eramsus? CEEPUS? Transekonomik? Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów jest organem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na zagraniczne programy stypendialne. To właśnie do niej należy podjęcie decyzji w sprawie wyjazdów.

Przedstawiciele studentów w Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów:

Kontakt: wyjazdy@psuek.pl

Jan Stawiarski – jan.stawiarski@psuek.pl

Tomasz Wcisło- tomasz.wcislo@psuek.pl