Test Wiedzy Ekonomicznej - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Test Wiedzy Ekonomicznej

 

CZYM JEST?

Test Wiedzy Ekonomicznej to inicjatywa Forum Uczelni Ekonomicznych. Organizowany przez 5 samorządów największych uczelni ekonomicznych w Polsce, ma na celu rozwój kompetencji z dziedziny ekonomii poprzez rywalizację studentów.

 

JAK?
Test podzielony jest na II etapy.
W pierwszym etapie 100 studentów na danej uczelni mierzy się z pytaniami z wiedzy ekonomicznej. Pięciu najlepszych otrzymuje możliwość wyjazdu na II etap do Warszawy.

 

GDZIE?
Uczelnie, gdzie odbędzie się I etap:
•Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
•Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
•Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
•Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Udział w teście mogą brać studenci I i II stopnia, niezależnie od tego czy studiują na uczelni ekonomicznej.

 

Koordynatorzy:

2020: Kamila Kwiatkowska

2019 Michał Siemieniec
2018 Przemysław Szot