Zapomoga - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zapomoga

 

Zapomoga to świadczenie przeznaczone dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

 

Poprzez trudną sytuację życiową można rozumieć:

  • nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny,
  • chorobę studenta lub członka rodziny,
  • urodzenie dziecka,
  • śmierć członka rodziny,
  • inne ważne okoliczności.

 

Ścieżka proceduralna:

Etap 1

Elektroniczna rejestracja wniosku o zapomogę w systemie USOS (Zakładka “Dla Wszystkich” -> Wnioski) – jest to podstawa ubiegania się o zapomogę. Ważne, aby wniosek był zarejestrowany w systemie

Etap 2

Skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zapomogę i dostarczenie ich do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych w celu weryfikacji:

  • wniosek o zapomogę z systemu USOS
  • dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej

Etap 3

Odbiór decyzji

Pamiętajcie, że oficjalnym kanałem przekazywania informacji jest Uniwersalny System Obsługi Studenta (USOS), a dokładniej zakładka “Aktualności”.

Strona internetowa odnośnie zapomóg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: socjalna@psuek.pl.

Zachęcamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych, abyś był zawsze na bieżąco ? W szczególności polecamy wzięcie udziału w wydarzeniu na facebook’u “Stypendia – UEK”.