Zarząd PSUEK 2015/16 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zarząd PSUEK 2015/16

W skład Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2015/2016 wchodzili:

Izabela Zuba – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Marcin Gandera – Zastępca Przewodniczącej, Członek Zarządu ds. Socjalnych
Konrad Surówka – Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Anna Mróz – Członek Zarządu ds. Finansów
Dominika Danielczyk – Członek Zarządu ds. Promocji
Michał Kamiński – Członek Zarządu ds. Projektów