Zarząd PSUEK 2016/17 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zarząd PSUEK 2016/17

W skład Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2016/2017 wchodzili:

Monika Dziarkowska – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Marcin Gandera – Zastępca Przewodniczącej, Członek Zarządu ds. Socjalnych
Artur Brzózka – Członek Zarządu ds. Finansów 
Przemysław Ogórek – Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 
Natalia Wróbel – Członek Zarządu ds. Projektów 
Monika Zbozień – Członek Zarządu ds. Promocji