Zarząd PSUEK 2021/2022 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zarząd PSUEK 2021/2022

Zarząd Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 2021/2022.

To właśnie oni podejmowali najważniejsze dla naszej organizacji decyzje, kierując się hasłem #psuektoludzie. Poznajmy ich lepiej:

Tomek Maurek – Przewodniczący,

Agnieszka Rutkowska– Zastępczyni Przewodniczącego oraz Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia,

Iwona Lutarewicz – członek Zarządu ds. Finansów,

Marianna Mowczko – członek Zarządu ds. Socjalnych,

Aleksandra Nowicka – członek Zarządu ds. Prawnych,

Dominik Gonet – członek Zarządu ds. Projektów.

Dziękujemy za poświęcony Naszej Organizacji czas i wysiłek.