Wybory do Parlamentu Studenckiego UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Wybory do Parlamentu Studenckiego UEK

Drodzy studenci, przed nami wybory do Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, na kadencję 2023/2024!

Harmonogram wyborów prezentuje się następująco:
08.05– ogłoszenie harmonogramu wyborów (poniedziałek)
15.05-18.05– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów (poniedziałek- czwartek)
20.05– ogłoszenie listy kandydatów (sobota)
22.05- 25.05– kampania wyborcza (poniedziałek- czwartek)
26.05- 30.05– cisza wyborcza (piątek– wtorek)
27.05 – 30.05 – głosowanie za pomocą systemu USOS (sobota– wtorek)
31.05– ogłoszenie wyników i list rezerwowych (środa)
01.06– przyjmowanie protestów wyborczych (czwartek)
02.06– rozpatrzenie ewentualnych protestów przez SKW i wydanie decyzji dotyczących
protestów (piątek)
03.06– składanie odwołań do USKW (sobota)
04.06- stwierdzenie ważności wyborów (niedziela)

 

W tym roku rozkład wolnych mandatów na poszczególnych instytutach wygląda
następująco:

 

Tutaj znajdziecie szczegółowy harmonogram.

W tym roku rozkład wolnych mandatów na poszczególnych instytutach wygląda następująco:

 • Instytut Ekonomii – 5
 • Instytut Finansów – 4
 • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – 4
 • Instytut Prawa – 3
 • Instytut Zarządzania – 4
 • Instytut Nauk o Jakości i Zarządzaniu Produktem – 1
 • Instytut Polityk Publicznych i Administracji – 2
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich – 1
 • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii – 1
 • Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu – 6

Jak zgłosić swoją kandydaturę?
1. wejdź na stronę ankieter.uek.krakow.pl
2. przejdź do zakładki „Ankiety”
3. wybierz formularz zgłoszeniowy do wyborów do Parlamentu Studenckiego UEK
4. uzupełnij formularz podając: imię i nazwisko, numer albumu, Instytut, rok studiów
oraz dane kontaktowe
5. prześlij swoje odpowiedzi

 

Zajrzyj na nasze wydarzenie HALO CZŁOWIEKU, DOŁĄCZ DO PSUEKU! | WYBORY 2023
DO PARLAMENTU STUDENCKIEGO UEK | Facebook, żeby być na bieżąco!

Funkcję Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego pełni obecnie Adam Kaczmarczyk.

Kontakt: adam.kaczmarczyk@psuek.pl

 

Zarządzenia USKW:

 1. Ogłoszenie wyborów – Ogłoszenie harmonogramu wyborów 2023/2024