Wybory do Parlamentu Studenckiego UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Wybory do Parlamentu Studenckiego UEK

Drodzy Studenci UEK,

jak co roku nadszedł czas by wybierać i być wybieranym, czas na to by to właśnie swoim głosem i swoim wyborem nadać na swój sposób nowy, lepszy kształt naszej Alma Mater, poprzez wybory Waszych przedstawicieli do Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Rozkład wolnych mandatów na poszczególnych Instytutach wygląda następująco:

  • Instytut Ekonomii – 6 mandatów
  • Instytut Finansów –7 mandatów
  • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – 4 mandaty
  • Instytut Polityk Publicznych i Administracji –5 mandatów
  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich –4 mandaty
  • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii – 5 mandatów
  • Instytut Zarządzania – 8 mandatów
  • Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem – 3 mandaty
  • Instytut Prawa – 2 mandaty

Uchwała zatwierdzająca liczbę mandatów

 

Skrócony Harmonogram wyborów:

Kalendarz Wyborczy

Ordynacja wyborcza PSUEK

Zarządzenie w sprawie zgłoszeń

Instrukcja głosowania w wyborach do Parlamentu Studenckiego UEK 2020

 

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE NA KADENCJĘ 2020/2022