Komisja Senacka ds. Kształcenia - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Czym się zajmuje?

Senacka Komisja ds. Kształcenia jest organem pomocniczym Senatu. Do jej podstawowych zadań należy opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał związanych z kształceniem. W praktyce oznacza to, że Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał dotyczących ustalania oraz zmieniania programów studiów, warunków i trybu rekrutacji na studia, limitów kandydatów czy wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów wyższych i Regulaminu studiów doktoranckich. Przedstawicielem studentów w Senackiej Komisji ds. Kształcenia jest Jakub Piszczek.

Kontakt:

Jakub Piszczek- jakub.piszczek@psuek.pl