Komisja ds. Finansów - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Finansów

Komisja Finansowa jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącym jest Kacper Komada, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Finansów.

Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków organizacji działających w ramach Uczelni o dofinansowania z budżetu Parlamentu, wspomaganie ich w kwestiach finansowych oraz kontrola dopełnienia warunków wykorzystania środków przez organizacje oraz koła.

Kontakt z Przewodniczącym Komisji

Kacper Komada  – kacper.komada@psuek.pl