Pełnomocnik ds. Studentów Niestacjonarnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Pełnomocnik ds. Studentów Niestacjonarnych

Czy kiedykolwiek jako student niestacjonarny poczułeś się niesprawiedliwie potraktowany przez prowadzącego lub Twój kontakt z wykładowcami był utrudniony? A może zajęcia, które miały odbywać się w weekendy, wypadały w środku tygodnia?  Właśnie stworzyliśmy nową funkcję w Parlamencie Studenckim- Pełnomocnik ds. Studentów Niestacjonarnych- by monitorować potrzeby i problemy studentów niestacjonarnych.  

Obowiązki: 

– interweniowanie w przypadku łamania praw studentów niestacjonarnych  

– monitorowanie czy zajęcia studentów niestacjonarnych odbywają się zgodnie z planem 

– pomoc przy zmianie formy studiowania ( np. ze stacjonarnych na niestacjonarne ) 

– współpraca z Rzecznikiem Praw Studenta 

– reprezentowanie praw studentów niestacjonarnych podczas egzaminów komisyjnych  

 

Obecnie poszukujemy osoby na to stanowisko. Informację o rekrutacji podamy niebawem.