Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

PSUEK to organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed Władzami Uczelni. Kreujemy także życie studentów poprzez wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego oraz sportowego!

Działalność samorządowa PSUEK

Zajmujemy miejsce w Senacie, komisjach i zespołach Instytutowych oraz Senackich, a także w Radach Instytutów. Wspieramy prace wszystkich organizacji studenckich, współdecydujemy o podziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia oraz jego regulaminie, jesteśmy także członkami komisji stypendialnej. Dbamy również o zabezpieczenie podstawowych praw studenta, wzrost jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie naszych studiów. Przydzielamy także dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wyjazdy zagraniczne.

 

Nasze projekty

Działalność projektową rozpoczynamy we wrześniu Świeżakiem, czyli wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym dla nowych studentów. W październiku spotykamy się z nimi raz jeszcze na Szkoleniach dla I roku. Równocześnie pracujemy nad Planerem – bezpłatnym kalendarzem akademickim wydawanym od kilku lat w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. W semestrze zimowym realizujemy też kilka innych projektów: Idealny Starosta UEK, czyli szkolenie dla osób, które pełnią funkcję starosty, Mentorzy UEK, gdzie nagradzamy najlepszych prowadzących, Transekonomik, czyli umożliwienie wyjazdu na semestr na inną uczelnię, promujemy także Ankietyzację, czyli możliwość wyrażenia opinii studentów odnośnie zajęć, w których uczestniczą za pomocą wypełnienia ankiety w USOSie. Koordynujemy także Test Wiedzy Ekonomicznej, czyli najprzyjemniejszy test na studiach. Semestr letni rozpoczynają Mosty Ekonomiczne – wymiana studencka, w ramach której możecie wyjechać na cztery dni do innej uczelni ekonomicznej w kraju. Niedługo potem zapraszamy studentów do udziału w Zmaganiach UEK, które są elementem Juwenaliów UEK.

Masz do nas pytanie? Napisz na:
biuro@psuek.pl
rps@psuek.pl