PsUEK Wyszukiwarka

Komisja Socjalna

Komisja Socjalna jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącym jest Mariusz Rogowski, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Socjalno-prawnych.

Komisja pracuje cały czas nad udoskonaleniem Regulaminu pomocy materialnej UEK w celu zapewnienia bardziej przejrzystych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wyeliminowania wszelkich luk i nieścisłości oraz ostatecznego uregulowania faktu niezarejestrowania wniosku przez studenta. Do zadań członków Komisji należy przede wszystkim edukowanie studentów z zakresu pomocy materialnej i upowszechnianie wśród nich wiedzy na temat stypendiów.

Kontakt z Przewodniczącym Komisji
Mariusz Rogowski – mariusz.rogowski@psuek.pl

Dyżury w Centrum Obsługi Studenta: