Studencka Rada Instytutu - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Studencka Rada Instytutu

Studencka Rada Instytutu to bardzo ważny organ odpowiedzialny za reprezentacje interesów studentów Instytutu. Członkowie SRI to osoby, które uzyskały mandat w wyniku corocznych wyborów. Kadencja członków trwa 2 lata. Każda SRI powinna mieć swojego Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.  

 

SRI Instytutu Ekonomii- przewodniczący: Dominik Franczyk

SRI Instytutu Finansów- przewodniczący: Iwona Lutarewicz 

SRI Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich- przewodniczący: Paulina Tudaj

SRI Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych- przewodniczący: Aleksandra Kopecka

SRI Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzaniu Produktem- przewodniczący:  Jarosław Pawlik

SRI Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii- przewodniczący:  Paweł Jarosz

SRI Instytutu Polityk Publicznych i Administracji- przewodniczący: Mateusz Dobrakowski 

SRI Instytutu Prawa- przewodniczący:  Pola Filipowicz

SRI Instytutu Zarządzania- przewodniczący: Kacper Jakubiec 

SRI Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu- przewodniczący: 

 

Jednym z najważniejszych zadań SRI jest delegowanie studentów do Rad Instytutów, w których skład wchodzą studenci oraz nauczyciele akademiccy. Nasza reprezentacja wynosi tam 20% składu lub jest równa liczbie kierunków.  

Oprócz tego SRI: 

  • wyraża opinię społeczności studentów instytutu w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana; 
  • opiniuje programy studiów kierunków prowadzonych w Instytutach;;  
  • uzgadnia powoływanie opiekunów kierunków prowadzonych w Instytutach;  
  • wskazuje studentów Instytutu do pełnienia funkcji członka Rady Instytutu 
  • współpracuje z władzami Instytutu w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;  
  • broni praw studentów Instytutu;  
  • dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów Instytutu oraz wspiera studencki ruch naukowy.  

 

SRI działa w oparciu o Regulamin, który stanowi załącznik do Regulaminu PSUEK.