Oceń swój dziekanat! - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Oceń swój dziekanat!

Dodano: sobota, 15 listopada 2014 09:00

Jesteś zadowolony z obsługi przez swój dziekanat? A może jest wręcz przeciwnie? Teraz masz możliwość wyrazić swoje zdanie.

PSUEK przygotował badanie opinii studentów na temat obsługi administracyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ocenie podlegają dziekanaty i inne jednostki, z którymi najczęściej się spotykamy: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów, Akademickie Centrum Kariery, Biuro Programów Zagranicznych oraz Studium Języków Obcych. Oprócz satysfakcji obsługi przez pracowników może także wyrazić opinię na temat strony internetowej jednostki oraz przestrzegania prawa.

Badanie trwa od 14 do 23 listopada. Wyniki zostaną następnie opracowane i opublikowane, szczegółowe informacje razem z naszymi rekomendacjami zostaną przekazane kierownikom jednostek administracyjnych oraz władzom Uczelni. Dodatkowo zamierzamy nagrodzić najlepszy dziekanat tytułem „Przyjazny Dziekanat”. Badanie powstało przy współpracy z Naukowym Kołem Socjologicznym UEK.

Ankieta dotyczy poprzedniego roku akademickiego (2013/14) i jest przeznaczona dla obecnych studentów II, III, IV i V roku studiów. Studentów I roku studiów I stopnia prosimy o niewypełnianie ankiety.

Równocześnie zapytamy także pracowników dziekanatów i DSB o najczęstsze problemy przy współpracy ze studentami. Uzyskane informacje posłużą nam do m.in. do szkoleń dla studentów I roku. 

Badanie znajdziesz tutaj www.psuek.pl/przyjaznydziekanat