Ogłoszenie wyników losowania oraz list rezerwowych w wyborach do PSUEK 2022 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Ogłoszenie wyników losowania oraz list rezerwowych w wyborach do PSUEK 2022

Dodano: sobota, 11 czerwca 2022 20:05

 

Na podstawie §29. Ordynacji wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 31 marca 2021 r. w dniu 11 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 odbyło się losowanie pomiędzy Alicją Mendrek a Maciejem Grabowskim. Czwartą osobą, która zdobywa mandat z Instytutu Zarządzania jest Maciej Grabowski. Serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie USKW – Wyniki losowania

 

Ogłaszamy także listę rezerwową w wyborach do Parlamentu Studenckiego UEK 2022.  Nazwiska kandydatów uporządkowane są w kolejności malejącej uzyskanych głosów.

 

 1. Instytut Finansów, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Instytut Prawa

Brak kandydatów na liście rezerwowej.

 

 1. Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
 • Bartłomiej Bierówka
 • Wiktor Zdeb
 1. Instytut Zarządzania
 • Alicja Mendrek
 • Anna Filipów
 • Ahneshka Kominch
 • Dominika Krzywdzik
 • Alina Markina

 

 1. Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
 • Sabina Cisoń
 • Emil Gałda

 

 1. Instytut Ekonomii
 • Ewa Gontarz
 • Justyna Łukasiewicz

 

Zarządzenie USKW – Listy rezerwowe