Posiedzenie wyborcze Parlamentu Studenckiego UEK kadencji 2020/2021 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Posiedzenie wyborcze Parlamentu Studenckiego UEK kadencji 2020/2021

Dodano: niedziela, 12 lipca 2020 09:16

Po dwukrotnym przełożeniu posiedzenia wyborczego pierwotnie zaplanowanego na 29.06.2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 4 USKW przekładanego z powodu braku zgłoszenia kandydata na przewodniczącego, ostatecznie odbędzie się 13.07.2020r. o godz. 18.30 przez platformę Zoom. Umożliwiło to zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kuli dnia 10.07.2020r.

We wspomnianym zarządzeniu zamieszczony został proponowany porządek obrad. Na posiedzeniu wyborczym zdecydujemy również o wielu innych studenckich reprezentantach w strukturach Uczelni.

Biorąc pod uwagę wakacyjny czas i po otrzymaniu informacji na temat braku możliwości uczestnictwa w poniedziałkowym posiedzeniu, a chęci ubiegania się o poszczególne stanowiska można zgłosić swoją kandydaturę, również drogą mailową do godz. 17:00 dnia 13.07.2020r.

Link do posiedzenia na platformie Zoom zostanie przesłany przed posiedzeniem. Osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu z faktu bycia studentami mogą uzyskać dostęp do posiedzenia przez wysłanie krótkiego wniosku wyrażającego chęć uczestnictwa w posiedzeniu na maila kornelia.piaskowska@psuek.pl również do godziny 17.00.

Zarządzenie nr.
Kandydatura - Krzysztof Kula