Procedura składania wniosków o przyznanie dodatkowych punktów do stypendium Rektora za osiągnięcia nieujęte w regulaminie - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Procedura składania wniosków o przyznanie dodatkowych punktów do stypendium Rektora za osiągnięcia nieujęte w regulaminie

Dodano: poniedziałek, 15 marca 2021 16:02
Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe nieujęte w załączniku nr 4 do Regulaminu i przyznać punkty.
Aby złożyć wniosek o uznanie dodatkowych punktów do stypendium Rektora za osiągnięcia nieujęte w załączniku nr 4 można skorzystać z jednej z 2 opcji złożenia wniosku:
1. Złożenie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją do skrzynki na drzwiach biura Parlamentu Studenckiego (pokój 226, pawilon Sportowy)
2. Przesłanie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją w formie czytelnych skanów drogą mailową ze studenckiej skrzynki (@student.uek.krakow.pl, link do poczty studenckiej  https://student.uek.krakow.pl/webmail/) na adres: socjalna@psuek.pl. Dokumentacja wraz z wnioskiem powinna być wysłana w jednym mailu.
W przypadku przesłania wniosku drogą mailową w ciągu 48h zostanie wysłana informacja zwrotna potwierdzająca wpłynięcie wniosku.
W sytuacji otrzymania punktów za osiągnięcia, konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów po ogłoszeniu rankingu wstępnego, podczas II etapu (weryfikacji dokumentów).
Wzór wniosku o uznanie dodatkowych punktów znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1fM0XP4_fktKFTk2fSa5QkX3yT1FTB3Ky/view?usp=sharing
Wnioski o przyznanie dodatkowych punktów za osiągnięcia nieujęte w regulaminie można składać do 17 marca!