Procedura składania wniosków o przyznanie dodatkowych punktów do stypendium rektora za osiągnięcia nieujęte w załączniku nr. 4 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Procedura składania wniosków o przyznanie dodatkowych punktów do stypendium rektora za osiągnięcia nieujęte w załączniku nr. 4

Dodano: poniedziałek, 4 października 2021 12:21

Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe nieujęte w załączniku nr 4 do Regulaminu i przyznać punkty.
Aby złożyć wniosek o uznanie dodatkowych punktów do stypendium Rektora za osiągnięcia nieujęte w załączniku nr 4 można skorzystać z jednej z 2 opcji złożenia wniosku:
1️. Złożenie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją do skrzynki na drzwiach biura Parlamentu Studenckiego (pokój 226, pawilon Sportowy)
2️. Przesłanie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją w formie czytelnych skanów drogą mailową ze studenckiej skrzynki (@student.uek.krakow.pl, link do poczty studenckiej ) na adres: socjalna@psuek.pl

Dokumentacja wraz z wnioskiem powinna być wysłana w jednym mailu. W przypadku przesłania wniosku drogą mailową w ciągu 48h zostanie wysłana informacja zwrotna potwierdzająca wpłynięcie wniosku.

W sytuacji otrzymania punktów za osiągnięcia, konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów po ogłoszeniu rankingu wstępnego, podczas II etapu (weryfikacji dokumentów).

Wzór wniosku o uznanie dodatkowych punktów znajduje się tutaj

Wnioski o przyznanie dodatkowych punktów za osiągnięcia nieujęte w regulaminie można składać od 1 do 10 października!