Studencie wyraź swoją opinię i oceń zajęcia - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Studencie wyraź swoją opinię i oceń zajęcia

Dodano: wtorek, 16 grudnia 2014 18:47

 

15 grudnia rozpoczęła się zimowa ankietyzacja zajęć. Studenci mogą oceniać zajęcia dydaktyczne, które są realizowane w semestrze zimowym 2014/15. Zachęcamy do wyrażenia opinii.

Jak zawsze przed końcem semestru każdy ze studentów może ocenić realizowane przez siebie zajęcia dydaktyczne. Zajęcia mogą zostać ocenione przy pomocy ankiet elektronicznych, które będą dostępne po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu do 18 stycznia 2015 roku. Za realizację całego procesu jest odpowiedzialne Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

W tym roku nie odbędzie się ankietyzacja papierowa na zajęciach, więc ocena przy pomocy ankiety elektronicznej jest jedyną możliwością oceny zajęć. Zachęcamy również do zapoznania się z pismem Prorektora UEK ds. Kształcenia i Studentów prof. Krzysztofa Surówki oraz Pełnomocnika Rektora UEK ds. Jakości Kształcenia prof. Jerzego Kornasia.

Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Gorąco zachęcamy do rzetelnego obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces zapewnienia jakości kształcenia. Zachęcamy także do zapoznania się z infografiką na końcu postu.

Więcej informacji o ankietyzacji znajdziesz tutaj:

http://psuek.pl/ocena-zajec-dydaktycznych
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1129
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-ksztalcenia-i-studentow/biuro-pelnomocnika-ds-jakosci-ksztalcenia.html
http://psuek.pl/images/ankietyzacja_201415.pdf

 
W razie uwag czy sugestii dotyczących procesu ankietyzacji czy wzorów ankiet zachęcamy do kontaktu dawid.knara@psuek.pl lub bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia biurojk@uek.krakow.pl