Stypendia - ustawa 2.0 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendia – ustawa 2.0

Dodano: sobota, 30 grudnia 2017 09:54

Stypendia – pomoc materialna

Zwiększenie środków na kontach bankowych niejednego studenta w ostatnim czasie, skłoniło nas do wyboru tematu kolejnego artykułu. Stypendia, czyli wszelka pomoc materialna uzyskana w ramach nauki na uczelniach wyższych. Kto będzie mógł ubiegać się o takie świadczenie? Jakie warunki będzie musiał spełnić? Czy wysokość ulegnie zmianie? Każdy zainteresowany dodatkowymi środkami, znajdzie odpowiedzi na te i inne pytania w dalszej części.

 SYSTEM STYPENDIALNY

 Na wstępie warto uspokoić naszych czytelników, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie planuje rewolucji ze skutkiem negatywnym dla studentów. “System stypendialny” utrzyma dotychczasowy kształt, zatem w trakcie edukacji wsparcie finansowe uzyskać można będzie w ramach:

       stypendium socjalnego

       stypendium rektora

       stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

       zapomogi

       stypendium dla osób niepełnosprawnych

       stypendium finansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego

       stypendium za wyniki w nauce, finansowane przez jednostki prywatne

 

Nowości uwidocznią się dopiero, gdy spojrzymy na osoby uprawnione do otrzymania świadczeń, bo o ile studenci I i II stopnia nie odczują większych zmian, to już doktoranci z pewnością pochwalą wprowadzaną reformę. 

 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

Projekt ustawy przewiduje modyfikację wysokości stypendium. Doktoranci będą otrzymywać 110% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 2 lata, a następnie, po uzyskaniu oceny śródokresowej, stawka zwiększy się aż do minimalnych 170%. Ciągłość gromadzenia kapitału emerytalnego będzie zachowana, dzięki możliwości podlegania nieopodatkowanych stypendiów doktoranckich pod system ubezpieczeń społecznych.

 

Podczas Narodowego Kongresu Nauki przedstawiciele zespołu opracowującego Ustawę 2.0 zwracali szczególną uwagę właśnie na ten aspekt. Zwiększone wsparcie finansowe to głęboki oddech dla studentów III stopnia. Przy jednoczesnym pełnieniu obowiązków rodzinnych i zawodowych ulga ułatwi prowadzenie badań naukowych w krótszym czasie. Celami zmian są więc: szybsza ścieżka doktorska – dzięki badaniom wyższej jakości i krótszym okresie realizacji, a patrząc szerzej, dynamiczne wzbogacanie polskiej nauki, dzięki większej ilości naukowców i ich działalności.

 

Minister Jarosław Gowin o stypendiach dla doktorantów:

“Jeżeli chcemy dużo wymagać od doktorantów to musimy stworzyć im warunki do rozwoju. Nie będą już traktowani jak studenci, ale jako najmłodsi badacze. Wszyscy doktoranci będą od 2019 roku otrzymać stypendia doktoranckie”

 

„Doktoranci nie mogą przymierać głodem. Minimalna wysokość stypendium będzie wynosiła 110 proc. minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze dwa lata, a po ocenie śródokresowej wzrośnie do minimum 170 proc. Z naszych szacunków wynika, że to będzie jeden z najkosztowniejszych elementów reformy, ale naprawdę jest konieczny. Jestem pewien, że to zmiana absolutnie konieczna, (…) kształcenie przyszłych elit to polska racja stanu. “

 

 

DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE

 

Nie zmieni się też zasada bezpłatności studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych oraz utrzymanie dotychczasowych przywilejów studenckich. Są to m.in.: 51% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie przygotowania projektu ustawy forsował propozycję zniesienia obowiązku uiszczenia opłat administracyjnych tj. za wydanie legitymacji, indeksu, dyplomu nakładanego na studenta. Z informacji Ministerstwa wynika iż ta kwestia nie ulegnie jednak zmianie.

 

Wprowadzenie wyżej wymienionych rozwiązań pomocy materialnej ma za zadanie zapewnić studentom i doktorantom warunków do efektywnej nauki, prowadzenia badań  oraz tworzenia możliwości rozwoju dla najlepszych. Stypendia jednak dla jednych są znaczącym zastrzykiem środków finansowych, natomiast dla budżetu państwa stanowią dodatkowe obciążenie, jeśli zatem fundusz przeznaczony na pomoc materialną wzrośnie istotnym aspektem będzie odpowiedź na pytanie, co stanowi źródło jego finansowania.

 

Zapraszamy do uważnego śledzenia kolejnych artykułów jakie zostaną opublikowane przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w których zostaną poruszone kolejne jakże ważne kwestie, które mają nastąpić zgodnie z założonym projektem ustawy.

Autorzy:

Jolanta Franczak

Magdalena Graca

Małgorzata Wcisło

 

 

 

 

Bibliografia:

 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C459723%2Cjaroslaw-gowin-przedstawil-zalozenia-nowej-ustawy-o-szkolnictwie-wyzszym.html

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/podsumowanie-zmian/studenci-i-doktoranci