WYBORY STUDENTÓW DO SENATU - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

WYBORY STUDENTÓW DO SENATU

Dodano: środa, 1 września 2021 20:50

Szanowni Studenci,

Zgodnie z §66 pkt 2 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 5 lipca 2021 roku informuję o wyznaczeniu daty wyborów przedstawicieli studentów do Senatu UEK, które odbędą się podczas zdalnego posiedzenia Parlamentu Studenckiego UEK, dnia 8 września 2021 roku, o godzinie 18:00.

Link do Posiedzenia:

https://zoom.us/j/98181485932?pwd=RUoyN1VyMjEvSFljOVB2eXM4M3QrQT09

Kandydaturę można zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@psuek.pl, do 7 września 2021 roku, do godziny 18:00, bądź ustnie na posiedzeniu do momentu zakończenia dyskusji nad punktem porządku obrad dotyczącym wyborów.

Zgłoszenie elektroniczne należy wysłać ze skrzynki w domenie student.uek.krakow.pl. Musi ono zawierać następujące informacje:

1) Imię i nazwisko
2) Numer albumu
3) Kierunek
4) Rok studiów

Tomasz Maurek

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie